Borular içindeki sıkışır ve sıkışmaz türbülanslı akışlar

Borulardaki türbülanslı akışların sayısal benzetimi, su çekici sonucu oluşan süpresyon ve depresyon basınçlarının hesaplanması.

Araçların aerodinamiği ve aksesuarların tasarımı

Araçların üzerinde oluşan aerodinamik kuvvetlerin (sürükleme ve kaldırma kuvvetleri) hassas ve gerçekçi bir şekilde belirlenebilmesi için sayısal benzetimde kullanılacak türbülans modelinin seçimi çok önemlidir. Katı yüzey etrafında oluşan büyük türbülans yapılarının etkilerini belirleyebilmek için Large-Eddy Simulation (LES) metotlarını kullanıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılar etrafında oluşan rüzgar etkileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barajlar ve tanklarda deprem sırasında oluşan hidrodinamik etkilerin belirlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kıyı yapılarında oluşan hidrodinamik etkilerin belirlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozon ve klor temas tanklarının verimlerinin arttırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözümler

gallery/motorbike_tut
gallery/motorbike_paraview
https://pbs.twimg.com/media/CFiZ1XEWIAANgEW

Gökdelen ve köprü gibi yüksek yapılar üzerinde oluşan aerodinamik etkilerin önceden bilinmesi yapıların tasarımı için önemlidir. Uygun CFD metotları kullanılarak rüzgar tüneli testlerine göre çok daha hassas ve hızlı sonuç almak mümkündür. Ancak yapı etrafında zamanla değişen büyük çevrinti bölgelerinin ve bunların etkilerinin gerçekçi ve hassas bir şekilde belirlenebilmesi için seçilecek türbülans yaklaşımı çok önemlidir.

Barajlar gibi büyük su hacimlerine sahip su yapılarının deprem sırasındaki davranışı çok ilginç olabilir. Deprem sırasında rezervuarda oluşan ani şoklar sıkışma etkilerini oluşturur, sıkışma etkileri sonucunda baraj gövdesine etkiyen hidrodinamik kuvvetler beklenenden çok daha fazla olabilir. Bu nedenle deprem sırasında baraj rezervuarında oluşan hidrodinamik davranışı hesaplarken tüm fiziksel etkileri (sıkışma, çalkantı, su-zemin etkileşimi) içeren bir hesaplama modeline ihtiyaç vardır. Özellikle su ve yakıt tanklarında tankın hareket etmesi sonucunda tankta oluşan çalkantı etkilerinin gerçek zamanlı olarak belirlenmesi gerekir. 

Kıyı yapıları sudan dolayı hidrodinamik ve rüzgardan dolayı aerodinamik etkilere maruz kalmaktadır. Kıyı yapılarının doğru ve güvenli bir şekilde projelendirilebilmesi için türbülans ve serbest yüzeydeki dalga etkilerini içeren bir hesaplama modeline ihtiyaç vardır. Farklı dalga formları için kıyı yapısı üzerindeki hidrodinamik kuvvetlerin ve yapı üzerinde oluşan dalga tırmanmalarının gerçek zamanlı sayısal benzetimini yapabiliriz. Böylece kıyı yapılarının maruz kalacakları tüm etkiler önceden belirlenerek tasarımın iyileştirilmesi mümkün olabilir.

gallery/waves_in_pacifica_1

İçme sularının klor ya  da ozonla arıtılmasında temas tankının karışım verimi çok önemlidir. Özellikle ozonla arıtma gibi enerji maliyeti yüksek arıtma teknolojilerinde temas tankının veriminin arttırılması daha da önem kazanmaktadır. Ülkemizdeki içme suyu arıtma tesislerindeki temas tankları viskoz etkilerin ihmal edildiği "piston akımı" varsayımına göre projelendirilmektedir. Ancak temas tankı içindeki perdelerin etrafında oluşan sürtünme ve türbülans etkileri temas tankının verimini etkilemektedir. Bu nedenle öncelikle temas tankı içindeki türbülanslı akışın doğru ve hassas olarak çözülmesi, daha sonra verimi arttıracak yeni tasarımların araştırılması gerekmektedir. 

Proje ekibimizin temas tanklarının verimlerinin arttırılması, böylece enerji maliyetlerinin düşürülmesini sağlayan bir patenti vardır. 

gallery/ott