Atayurt Okulları Kariyer Buluşması (18/04/2018)

Lise öğrencileri ile kariyer buluşmasında biraraya geldik.. 

4. İzmir Su Kongresi (2-4 Kasım 2017)

 

Enerji Teknolojilerinde Yerli Üretim Çalışma Grubu Toplantıları (08/12/2018-12/01/2018)

 

Enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltabilmek, 11. Kalkınma Planı kapsamında yerli teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla farklı kurum ve kuruluşlardan sektör ve kamu temsilcileri biraraya gelerek farklı alanlarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Rüzgar enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesi üzerine oluşturulan alt grupta, yenilenebilir enerji alanlarında en fazla rüzgar enerjisinde teknolojik bağımlılığın olduğu, bu konuda Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç olduğu vurgulandı. 

Bartın Üniversitesi'nden Prof.Dr. Mustafa M. Aral ile yürütülen Ar-Ge çalışmalarında iki farklı çalışma eş zamanlı olarak devam etmektedir. Birinci grup çalışmada, dikey eksenli bir rüzgar türbini olan Savonius Rüzgar Türbininin veriminin arttırılması için alternatifler bıçak tasarımları araştırılmaktadır. İkinci grup çalışmada ise konvensiyonel tasarımlardan tamamen farklı yeni bir dikey eksenli rüzgar türbini geliştirilmektedir. Bu konularda yapılan çalışmalarda sayısal benzetimler OpenFOAM ile yapılmakta olup farklı rüzgar hızlarında türbinlerin güç verimleri arttıracak yeni tasarımlar araştırılmaktadır.

Su Mühendisliği Semineri (17/04/2018)

İnşaat Mühendisi Sayın İbrahim Akgün bölümümüz öğrencilerine Su Mühendisliğini tanıttı. 

OpenFOAM Eğitimi (17/08/2018-18/08/2018)

İki günlük başlangıç seviyesinde OpenFOAM eğitimi gerçekleştirildi.