JSM Üzerinde SHM ile Ağ Oluşturma

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) tarafından aşağıdaki şekilde gösterilen JSM (JAXA high-lift Configuration Standard Model) üzerinde CFD kodlarının doğrulanması için rüzgar tüneli deneyleri yapılmıştır. Deneysel çalışmalar uçak gövdesi üzerinde naselin olması ve olmaması durumları için yüksekliği 6.5 m, genişliği 5.5 m, uzunluğu 9.25 m olan rüzgar tünelinde gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naselin olmadığı geometri üzerinde OpenFOAM ile sayısal benzetimler gerçekleştirebilmek için SnappyHexMesh (SHM) uygulaması ile oluşturduğumuz hesaplama ağının görüntüsü aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.  

gallery/jsm
gallery/shm

Şekilde gösterilen hesaplama ağında yaklaşık 125 Milyon hesaplama hücresi vardır. Uçak yüzeyinde yaklaşık 3 Milyon hücre olup, en büyük ağ eğikliği 65 derece ve en büyük ağ çarpıklığı 5.47'dir. Ağ oluştururken TRUBA kaynakları üzerinde 128 hesaplama çekirdeği kullanılmıştır.

Uçak modeli etrafıdna oluşan ayrışma ve vorteks etkilerini daha hassas hesaplayabilmek için hesaplama ağı kademeli olarak sıklaştırılmıştır. 

Duvara bitişik boyutsuz duvar yüksekliğinin 1 civarında olması sağlanmıştır. Böylece duvar fonksiyonlarının kullanılmasına gerek kalmadan viskoz alt tabaka içindeki akım ve ayrışma etkileri hesaplanabilecektir.